Lidmaatschap + ledenblad

Lidmaatschap van de vereniging kost?

aanvullen met gegevens. 

Ledenblad.

De vereniging geeft een ledenblad uit, 't Olde Guet. 't Olde Guet betekent letterlijk: oude land of landerij.
In het jaar 1470 heeft het klooster Trimunt haar grondbezit in het kerspel Marum uitgebreid door verwerving van 'Tyarsema Olde Guet', gelegen tussen de Ae en de Haar.

't Olde Guet verschijnt minimaal 2x per jaar.
De verkoopprijs voor losse nummers bedraagt € 7,50.