Welkom

  • De vereniging Heemkundekring Vredewold-west houdt zich actief bezig met het erfgoed van eigen heem om het waardevolle uit de geschiedenis van de gemeente Marum te behouden en de belangstelling voor en kennis van onze leefgemeenschap in heden en verleden te vergroten.
  • De vereniging Heemkundekring Vredewold-West is opgericht in 2003 en heeft volgens de statuten ten doel:
  • Het in brede kring wekken van belangstelling voor en bevorderen van kennis over de heemkunde in het algemeen en die over de gemeente Marum in het bijzonder;
  • Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere de geschiedenis, het volksleven, het landschap, de bodem, het milieu en de ruimtelijke ordening;
  • Het bewaren en/of beschermen van heemkundig gezien belangrijke roerende en onroerende goederen, zaken en voorwerpen, de volkstaal en oudheidkundige gegevens.